top of page

ÜRETİM KRİTERLERİ

1- Üretim yapılacak köpeklerin  KIF ( Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ) Soy Kütüğüne  kayıtlı olmaları gerekir; KIF Soy Kütüğüne kayıtlı olmayan köpekler üretimde kullanılamaz.

2- Üretim için FCI onaylı  organizasyonlardan değerlendirme alınması gerekmektedir. Değerlendirme için köpeğin 9. ayını doldurmuş olması gerekir ve bu değerlendirmelerden ÇOK İYİ veya MÜKEMMEL ünvanı  almış köpekler üretimde kullanılır.

3- Eşleşecek köpekler 12 ayını doldurmuş olmalıdır.

4 – Dişi köpekler için doğum periyodu her takvim yılı için bir seferdir.

5- Erkek köpekler  aynı yıl içerisinde en çok  6 (altı) dişi ile  eşleşebilir. Aylık en fazla eşleşebilme  sayısı 4 (dört) dür. ( Erkek köpeğin yıl içinde 6 (altı) olan çiftleşme sayısı köpek sahibinin başvurusu, Federasyon Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonun onayı ile arttırılabilir).

6-  8 yaşını dolduran dişi köpekler, 9 yaşını dolduran erkek köpekler üretimde kullanılamaz. Kullanılmak istenmesi durumunda KIF’ten izin alınması mecburidir.

7- Dişi ve erkek köpek sahibi Eşleşme Anlaşma Formu doldurur. Dişi köpek sahibi Federasyona bildirilir. Federasyon, eşleşme izni verdikten sonra dişi ve erkek köpek çiftleşitirilebilir.

8- Çiftleşmenin doğal yolla olması tercih edilir. Suni dölleme uygulamasına zorunluluk görülürse gidilebilir.

9-Dişi köpek sahipleri köpeğini yurtdışında eşleştirirlerse erkek köpeğin  ırk değerlendirme raporu  eşleşme formu ile beraber Federasyona iletilmelidir.

10- Doğum gerçekleştikten sonra 7 gün içerisinde 1. batın teyidi yapılması zorunludur. 1. batın teyidi mail olarak KIF a gönderilerek bilgi verilir.

11- Federasyon  yetkilisinin haber vermeksizin üreticiyi denetleme hakkı vardır.

12- Tüm yaşayan yavrulara şecere çıkartılması mecburidir.

13- Üretici her zaman anne köpeğin sahibi kişi kabul edilir. Hamile iken satış

olmuşsa veya dişi köpek başka biri tarafından kiralanmışsa doğan yavrular yeni

sahibin üretici ismini taşır. Devir ya da Kiralama sözleşmesi doldurulup onay için Federasyona gönderilmelidir.

14- Aynı  anne-babadan doğan köpekler, anne-oğul,baba-kız eşleşmeleri yapılamaz.

15- Diskalifiye  özelliği olan köpeklerin  protokol  yapılarak karşı tarafa devri tavsiye edilir.

16- Bir batında doğan bütün yavruların hepsi aynı harf ile adlandırılıp kayıt edilir ve

alfabetik olarak devam eder. A,ondan sonraki B,sonra C gibi.

17- Yavru köpekler en az  8 haftalık  olduktan sonra, 2. Batın teyidi Veteriner tarafından yapılarak, mikrochipleri takılır, sağlık karneleri düzenlenir ve sahiplerine teslim edilebilirler.

18- Kuyruk ve diğer uzuvların kesimi kesinlikle yasaktır. Vücut bütünlüğü bozulamaz.

Daha fazla bilgi için:

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU ÜRETİM İZNİ YÖNERGESİ/KURALLARI

https://kif.org.tr/sayfa/uretim-izin-yonetmeligi.html

bottom of page