top of page

Duyurular

poodle vektorels.png

POODLE IRK ve KİNOLOJİ DERNEĞİ


Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı İlanı

Yönetim Kurulumuzun  07 / 02 / 2024 tarihli ve 21  numaralı kararı ile;

POODLE IRK ve KİNOLOJİ DERNEĞİ Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  

23 / 02 / 2024 tarihinde saat 15:00‘de aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.

Bu tarihte mevzuat gereği aranan yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 10 /03 / 2024 aynı saat ve adreste çoğunluk gözetilmeden yapılacaktır.

Yer: Ulus Mahallesi, Çatalca Yolu Caddesi, No: 351 Büyükçekmece / İstanbul


Toplantı Gündemi
1-    Açılış Konuşması, Yoklama Yapılması
2-    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-    Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve Divan Sekreterinin Seçimi
4-    Yönetim Kurulu Faaliyet ve mali raporun okunması  ve ibrası
5-    Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
6-    Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
7-    Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF)  Üyelik Müracaatının Görüşülmesi ve 
Kabulü
8-    Organ Seçimleri: Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 
belirlenmesi için secim yapılması.
9-    Dilek ve Öneriler, Kapanış

POODLE IRK ve KİNOLOJİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu

bottom of page